Boeken van Hein Otto

Afdeling verkeerswegen van het ministerie: ‘Landschap van wegen en kanalen’
Bakker, H.B; Nap, A.E.J.; Overdijkink, G.A.: ‘De schoonheid van de weg’ (1959)
Baumann, Ernst: ‘Neue Gärten new gardens’ (1955)
Beyerman, J.J.: ‘De historische schoonheid van Dordrecht’ (1943)
Belonje, J.: ‘De schermeer 1633-1933’
Bijhouwer, J.T.P.: ‘Nederlandse Boerenerven’ (1943)
Bijhouwer, J.T.P.: ‘Nederlandse tuinen en buitenplaatsen’ (1942)
Bijhouwer, J.T.P.: ‘Perspectief-constructie zonder verteekening voor tuinontwerpers’
Bijhouwer, J.T.P.; Ruys, Mien: ‘Leven met Groen’ (1960)
Blöte-Obbes, M.C.: ‘Boom en struik in bos en veld’
Bos, H.: ‘Beknopt leerboek der Plantkunden’ (1905)
Buwalda, Elly: ‘De tuin van het moderne landhuis’
Commissie wegbeplanting: ‘Wegbeplanting’ (1939)
Eberlein, H.D.; Hubrard, C.D: ‘The practical book of garden sturcture and design’ (1937)
Fransen, J.: ‘Schoon Enkhuizen’ (1944)
Hurtwood, Allen; Jellicoe, Susan: ‘The new small garden’ (1956)
Jekyll, Gertrude: ‘Colour schemes for the flower garden’ (1914)
Jones, M.E.; Clark, J.F.: ‘Indoor plants and gardens’ (1952)
Kloos, W.B.: ‘De stedenbouwkundige ontwikkeling in Nederland’ (1947)
Langkilde, Eywin: ‘Nye danske haver’ (1956)
Leclercq, W.L.: ‘Boomenspiegel voor den wandelaar’ (1943)
Prieto-Moreno, Francisco: ‘Los Jardines de Granada’ (1952)
Reinders, E.: ‘Leerboek der Natuurlijke Historie deel 1 leerboek der Plantkunde’ (1918)
Ruys, Mien; Ruys, J.D.; Ruys, Th.: ‘Het vaste plantenboek’ (1965)
Schiller, Hans: ‘Garten Gestaltung’ (1952)
Sepheard, Peter: ‘Modern Gardens’ (1953)
Shepherd, J.C.; Jellicoe, G.A.: ‘Italian Gardens of the Renaissance’ (1953)
Sørensen, C.T.H.: ‘Europa’s Havekunst’ (1959)
The Association for Planning and Regional Reconstruction: ‘Trees for Town and Country’ (1949)
Valentien, Otto: ‘Der Garten am Haus’ (1958)
Verhagen, P.: ‘Het geluk van den tuin’

Serie Neêrlands Landschap:
1. Rijsinge, C.: ‘Geologische gondslagen van het Nederlandsche landschap’
2. Bijhouwer, J.T.P.: ‘Het Nederlandsche landschap en zijn oude ontginningen’
3. Schierbeek, A.: ‘Dieren van Nederland’
4. Klijnhout-Moerman, T.: ‘Het landschap in de literatuur’
5. Meer, Z.Y.: Het Nederlandse landschap en de Waterstaat’
6. Weyde, H.: ‘Het Nederlandsche landschap en stedebouw’
7. Rijsinge, C.: ‘Natuurbescherming’
8. Lunsingh Scheurleer, D.F.: ‘Het Nederlandsche landschap in de beeldende kunst’